Despre Psiho-Nutriţie sau Minte Sӑnatoasӑ in Corp Sӑnatos

Acest unic abord combinӑ Nutriţia cu Psihoterapia, pornind dela premisa cӑ cele douӑ componente se inflenţeazӑ reciproc. Pentru cei mai mulţi dintre noi, felul in care mincӑm (cand, cum şi ce) reprezintӑ mult mai mult decat un simplu comportament alimentar. In profunzime existӑ emoţii si ganduri legate indisolubil de aliment si act alimentar, cel mai adesea plutind la nivel subconştient.

Experienţa proprie cu nenumӑraţi clienţi mi-a dovedit cӑ multe dintre problemele legate de aliment (obiceiuri alimentare, greutate nesӑnatoasӑ, percepţie deformatӑ a imaginii corporale cantitative sau calitative, stimӑ de sine alteratӑ, mancatul compulsiv, dependenţa de unele alimente, etc.) nu pot şi nu ar trebui sӑ fie tratate doar printr-un simplu abord nutriţional, ele avand un profund substrat emoţional.

Intrucat multe dintre tipurile de comportament alimentar sunt intreţesute cu elementele psiho-emoţionale ale individului, o evaluare completӑ a nevoilor personale devine o sarcinӑ sensibilӑşi complexӑ. De accea, prin Psiho-Nutriţie vom lucra impreunӑ pentru a inţelege de ce mӑnanci aşa cum o faci acum, de ce unele cure de slӑbire nu au avut rezultate, cum funcţioneazӑ mintea şi corpul tӑu in legaturӑ cu hrana, cand au inceput problemele tale, cand şi cum ar fi bine sӑ incepi sӑ le rezolvi.

Unii dintre noi compenseazӑ prin alimentaţie un gol interior dat de lipsa unor relaţii semnificative, cu conţinut şi mutual gratificante. Alţii aleg conştient sau inconştient sӑ-şi ignore propriile nevoi, dӑruindu-se altora.

Adesea actul alimentar este redus la un simplu reflex, de compensare a unei anxietӑţi, frustrӑri, furii, lipse de control, astfel el ducand adesea la o confuzie profundӑ intre starea de foame biologicӑ şi cea psihologicӑ.

Condiţionarea pozitivӑ va fi o metodӑ des folositӑ in timpul intalnirilor noastre, dar mai ales intre ele, intӑrirea comportamentelor pozitive devenind una dintre temele Dumneavoastrӑ in timpul dintre şedinţe. Drumul pe care il vom parcurge impreunӑ va implica exerciţii de autocunoaştere, exerciţii imaginative, destructurarea actului alimentar si apoi reconstruirea acestuia pe modele noi, adecvate fiecarei persoane in parte, descoperirii asocierilor mentale intre comportamentul alimentar, ganduri şi emoţii, identificӑrii efectelor personale şi interpersonale ale actului alimentar şi simbolistica acestuia.

Nevoile fiecӑrui client sunt unice, si de aceea, şi abordul terapeutic va fi unic. Obiectivele terapeutice vor fi centrate pe „disecţia” actului alimentar, reconstrucţia acestuia şi menţinerea schimbӑrilor induse. Cultivarea motivaţiei şi a sentimentului de control asupra sinelui ne vor ghida permenent pe parcursul cӑlӑtoriei terapeutice.