Toate serviciile se oferӑ pe baza programӑrii şi a confirmӑrii prealabile a acesteia.

Pentru eficienţa şi siguranţa demersului terapeutic, unele servicii nu se pot oferi in varianta „la distanţӑ”.

Pentru psihoterapie, acestea sunt cele ce necesitӑ contactul direct cu psihoterapeutul sau cu un medic psihiatru:

  • persoane sub varsta de 18 ani
  • persoane cu dependenţe de substanţe (alcool, medicamente, droguri)
  • persoane cu tulburari severe de personalitate
  • persoane aflate in tratament psihiatric antipsihotic

Pentru nutriţie, evaluarea initialӑ completӑ necesitӑ un examen clinic general şi anumite mӑsurӑtori specifice.

Pentru cazurile de mai sus, dacӑ sunteti in imposibilitatea de a avea consultaţia iniţialӑ la una dintre clinicile partenere voi incerca sa vӑ fac cea mai buna recomandare cӑtre un profesionist accesibil in zona Dumneavoastrӑ.

In unele cazuri este absolut necesarӑ o evaluare medicalӑ suplimentarӑ de specialitate, clinicӑ şi/sau paraclinicӑ – voi incerca sӑ vӑ fac cea mai bunӑ recomandare catre un serviciu medical, clinicӑ sau cӑtre un profesionist din domeniu. Aceste evaluӑri sunt necesare in scop diagnostic şi terapeutic, abordul nutriţional, psihoterapeutic sau psihonutriţional fiind complementar şi sinergic celui medical de specialitate.

In cazuri excepţionale, la cererea argumentatӑ a clientului, durata sedinţei se poate modifica de comun acord, dacӑ se considerӑ cӑ acest lucru creşte eficienţa procesului terapeutic.

Persoanele sub 18 ani necesitӑ acordul scris prealabil al reprezentantului legal (pӑrinte, tutore).