PROGRAMAREA unei consultații se poate face:

  • apelând numarul de telefon 0744309638;
  • folosind adresa de email contact@doctordan.ro
  • folosind formularul de contact de pe site

Solicitanţii programӑrii (clienţi, aparținători sau reprezentanţi legali) sunt rugați să lase un numar de telefon și o adresă de email, pentru a putea fi contactați pentru confirmare sau situații imprevizibile!

Apreciem disponibilitatea Dumneavoastrӑ la ora confirmatӑ a programӑrii, pentru buna desfașurare a activității. Cu regret însă, în cazul în care întârziați, vom fi obligați să respectӑm intervalul orar iniţial rezervat.

ANULAREA PROGRAMĂRII trebuie făcută cu minim 24 ore înainte de momentul in care ar trebui sa se desfaşoare consultaţia. Anularea unei programӑri de catre pacient cu mai puţin de 24 de ore inaintea orei confirmate atrage dupa sine o penalizare de 50% din costul consultației anulate. In cazul in care o programare confirmatӑ şi platitӑ in avans nu este anulatӑ conform instrucţiunilor de mai sus, costul acesteia nu se returneazӑ plӑtitorului.

Nu se acceptă prezența unei TERȚE PERSOANE (rudă, prieten, etc.) în timpul consultației decât cu acordul terapeutului.

Consultaţiile se desfasoarӑ in intervalul orar 9.00am – 9.00pm (GMT+2), de luni pana vineri, cu excepţia sӑrbӑtorilor legale.

Pentru programul clinicilor partenere solicitati informatii suplimentare.

Persoanele sub 18 ani necesitӑ acordul scris prealabil al reprezentantului legal (pӑrinte, tutore).

Formular programare: